Изготвяне и управление на европроекти: Какво трябва да знаете

европроекти изготвяне и кандидатстване

Ако искате да се възползвате от потенциала на европроектите, за да развиете Ваша идея и да допринесете към развитието на даден сектор, то е редно да се запознаете в детайл с процеса по изготвяне и управление на такъв вид проект. Европроектите са атрактивни за много предприемачи, както и за обикновени хора с идеи, но истината е, че могат бързо да се превърнат в хаос ако не сте добре запознати с това, което Ви очаква.

В тази статия ще разгледаме всичко, което трябва да знаете за управление на европроект, за изготвянето на европроект, както и за неговото финансиране.

Изготвяне на европроект

За изготвянето на европроект е добре да знаете, на първо място, какви са различните европроекти. Те могат да с бъдат поетапно, пълно или частично финансиране. Европейският Съюз предлага финансиране за различни програми много области. Някои от тях включват:

 • Морско дело и рибарство
 • Научни изследвания
 • Иновации
 • Уманитарна помощ
 • Регионално и градско развитие
 • Заетост и социално приобщаване

Изготвянето на проекта трябва да е прецизно и детайлно, спазвайки формуляри и структури, които са предварително зададени. Начинът, по който е изготвен проектът, ще определи това как той ще бъде оценен. А оценката има силно влияние върху одобрената субсидия.

При одобрен проект, съществуват няколко начина за финансиране на европроект.

Финансиране на европроект

Можете да се самофинансирате и поетапно да получавате плащания. Можете да се договорите за строителство срещу обезщетение. Алтернативно, можете и да вземете кредит от банка срещу договор. Малките предприятия имат право да получат финансирано от ЕС с безвъзмездни средства, заеми и гаранции. Безвъзмездните средства за директна помощ, а останалите видове финансиране се получават чрез програми на национално равнище.

Неправителствени организации и организации на гражданско общество също могат да се ползват от условията за финансиране. В този случай, те трябва да работят в области на политика на Европейски Съюз и да бъдат с нестопанска цел. Местна финансова институция взима крайните решения относно обема на заема, банковата гаранция или финансирането със собствен капитал.

Управление на европроект

След като сте получили финансиране е необходимо да се погрижите за неговото успешно управление. Управлението се извършва спазвайки конкретни правила, гарантиращи контрол над това по какъв начин се използват усвоените средства. Необходимо е поетапно да представяте детайлни отчети относно това как са разпределени парите, на какъв етап е проекта и какви са видимите резултати.

Комисари от ЕС са отговорни за това да се уверят, че средствата на ЕС се използват правилно. За да се гарантира контрол, националните правителства извършват редовни проверки и годишни одити. Към споделеното управление са включени пет основни и големи фонда, а именно структурните и инвестиционни фондове. Това са:

 • Европейски фонд за регионално развитие
 • Европейски социален фонд
 • Кохезионен фонд
 • Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
 • Европейски фонд за морско дело и рибарство

Останалите видове средства, като безвъзмездни средства за определени проекти свързани с политиките на ЕС, се управляват пряко от Европейски Съюз.

Кандидатстването за европроект е дълъг процес, който изисква предварителна подготовка, търпение и отдадено време. За да преминете през процеса сполучливо и да избегнете напрежение и нежелани ситуации и най-добре да разчитате на професионална консултантска фирма за европроекти, която да Ви помогне през всяка стъпка.