Подготовка за продажба на имот: Какво трябва да знаем?

Продажбата на имот изисква предварителна подготовка, с която всеки трябва да се запознае. Основно те се свързват с подготовката на голям набор от документи, без които прехвърлянето на собствеността и изповядването на сделката е невъзможно.

Екипът на агенция за недвижими имоти XNVD споделя ключова информация за нужните документи за продажба, като още допълнителни подробности по темата научете тук.

Документи за самоличност

За продажбата на имот е необходимо да се представят документи, които установяват самоличността и на двете страни – лична карта, паспорт или шофьорска книжка.

Документ за собственост

Това е задължителен етап от подготовката за продажба на имот, защото чрез него се показва законовото притежание на легитимирания собственик. Това може да бъде нотариален акт, вписан в Агенцията по вписванията, крепостен акт, който доказва неговото вписване.

Нотариалният акт може да бъде подкрепен с договор за покупко-продажба, а при придобиване по друг начин – за замяна или дарение.

Удостоверения

Важен елемент от подготвителния период включва следните удостоверения:

  • за семейно положение – важно е да се установи какво е семейното положение на собственика, явяващ се в лицето на продавач;
  • за сключване на граждански брак – ако има граждански брак, то трябва да се представи копие от удостоверението, както и такова за режим на имуществени отношения;
  • за данъчна оценка – издава се в срок от 3 до 14 дни от данъчната служба за конкретния район, в който се намира жилището;
  • за административен адрес – това удостоверение служи за представяне на адрес за кореспонденция. То се изготвя чрез попълване на заявление по образец.

Това са основните удостоверения, които трябва да бъдат подготвени.

Скица

Схемата на имота трябва да бъде актуална. Ако не разполагате с такава, ще трябва да извадите такава от Агенцията по геодезия картография и кадастър, където да получите скицата си в срок срещу заплащане на такса.

Декларации

При сключен граждански брак е необходимо да се подготви декларация по чл. 26 от Семейния кодекс. Изготвя се за защита на интересите на двамата съпрузи.

Ако изпитвате трудност с подготвянето на този голям обем от документи, необходими за изповядване на сделката, може да се възползвате от предимствата за сътрудничество с агенция. Брокерите ще ви съпътстват през целия процес и ще ви улеснят максимално.