Остро отравяне с въглероден окис – през погледа на клиниката

Понякога опасността не е болест или катастрофа и може да ни дебне там, където най-малко я очакваме. Затова в този материал ще ви обогатим с познания за едно опасно химично съединение, което е довело до не един или два фатални случаи в обикновения човешки бит. Да поговорим за…

Въглеродният окис (CO). В химията той е наричан също и въглероден монооксид. Става въпрос за газ без цвят, мирис и вкус, който се получава при непълно изгаряне на горива като бензин, природен газ, пропан и дърва. В същността си той представлява опасен вид вещество, което може да бъде фатално при вдишване, тъй като се свързва с хемоглобина в кръвта и пречи на кислорода да достигне до органите и тъканите на тялото. В Съединените щати отравянето с въглероден окис е отговорно за около 400 смъртни случая и 20 000 посещения в спешното отделение всяка година.

Най-честите източници на въглероден окис в домовете са газови пещи или бойлери, газови печки и камини. Инцидентите с тях са реална опасност, затова е особено важно тези уреди редовно да се проверяват и поддържат от квалифициран специалист, за да се гарантира тяхната функционална изправност и да се следи да не произвеждат опасно високи нива на въглероден окис.

Ако все пак аварията е налице, трябва да следим за следните симптоми: основно главоболие, замаяност, слабост, гадене, повръщане, болка в гърдите, объркване и загуба на съзнание. Но тъй като и сами се досещате, че тези симптоми могат много лесно да бъдат сбъркани с тези на грип, както и на редица други заболявания и състояния, по правило въглеродният окис често е наричан „тихият убиец“.

Един начин за превенция на отравяне с въглероден окис е инсталиране на детектори за въглероден окис в дома, особено в близост до спални и други места, където хората спят. Тези детектори имат способността да предупреждават за наличието на опасни нива на въглероден окис във въздуха и да дадат време за евакуация на района.

Други стъпки, които човек може да предприеме, за да предотврати отравяне с въглероден окис, включват:

  • Никога да не се използват преносими генератори или скари на дървени въглища в дома, гаража или друго подобно затворено пространство.
  • Никога да не се използват газови фурни или котлони за отопление на дома.
  • Никога да не се оставя колата да работи в затворен гараж, дори и при отворена гаражна врата.

Редно е да се уверим, че отоплителната система у дома, бойлерът и всички други уреди, работещи с газ, масло или въглища, се обслужват от квалифициран техник всяка година.

В обобщение нека се съгласим, че въглеродният окис е опасен газ, който може да бъде смъртоносен при вдишване. Важно е да се предприемат стъпки за предотвратяване на отравяне с въглероден окис, включително инсталиране на детектори за въглероден окис и уредите в дома редовно да се проверяват и поддържат от квалифициран специалист. При вземане под внимание на тези прости, но ефективни предпазни мерки, можем да предпазим себе си и близките си хора от този тих убиец.

Автор: Александър Манчев