Начини за премахване на лошата миризма от пералнята

Повечето хора не се грижат достатъчно за чистотата на своите перални. Битува мнението, че щом в нея се поставя препарат за почистване на дрехи, смесен с вода, не е необходимо да се обръща голямо внимание на поддръжката ѝ.

Всеки битов уред, когато е нов, работи почти безотказно. Впрочем пералнята също трябва често да се поддържа не само за да се удължи нейния експлоатационен живот, но и да се предотврати възникването на неприятни миризми. Тяхната поява неутрализира действието на праха за пране.

Части за Перални машини

Причините за лоша миризма от пералнята

С времето в уреда започва да се натрупва мръсотия. Във вътрешността се отлагат остатъци от препаратите,като се натрупват неразтворени препарати които впоследствие започват да миришат неприятно и се превръщат в плесен. За миризмата от пералнята влияние оказва и некачествената поддръжка на барабана, който трябва да се проветрява често.

Постоянното използване на пералнята води до натрупване на мръсотия, която е подходяща среда за появата на бактерии. Влажността във вътрешната част на уреда благоприятства размножаването им. Бактериите се сочат като основни причинители за появата на лоша миризма от пералните. Ако навреме не се вземат необходимите мерки, тя започва да се просмуква и в дрехите.

Основните елементи от пералнята, които са податливи на замърсяване и заслужават по-добра поддръжка, са:

  • Чекмеджето за препарати;
  • Барабанът;
  • Уплътнителят на барабана;
  • Филтърът;

Специалистите препоръчват уредите да преминават основно почистване най-малко три пъти в годината. На първо място, подобна профилактика удължава живота на пералните. Освен това почистването предотвратява появата на неприятни миризми.

Има и някои специфични признаци за недобро функциониране на пералнята, на които трябва да се обърне основно внимание. Те са и сред най-посочваните причини за появата на лоша миризма от уредите.

Резервни части за перални 

Някои перални не нагряват водата, като имат технически проблем но преди да сме извикали техник може да проверим дали пералнята нагрява като я пуснем празна на високи градуси и изчакаме 30 минути от началото на програмта за да усетим топлина на стъклото.Ако няма топлина ова води до недоброто разтваряне на препаратите. Те от своя страна се отлагат във вътрешността на уреда.

Друга причина, която е изтъквана от специалистите по поддръжка на перални, е гуменото уплътнение. Доста голяма част от уредите не работят ефективно именно поради амортизацията му. Почистването на уплътнението не решава проблема, когато вече се е появила лошата миризма, нашия съвет е да замените гумения маншон защото той е просмукал.

Профилактиката на барабана и уплътнителят е сходна. Не трябва да забравяте, че почистването им може да бъде извършено с подходящите препарати за почистване на пералня . За почистването на барабана и гумения уплътнител се използват почти едни и същи препарати. За по-добри резултати се препоръчва честото използване на препарати за почистване на отлагания в пералнята които са предназначени за този вид проблем . Те премахват варовика и замърсяването във вътрешната част на уреда.

Магазин за части за перални 

Наред с това, повечето перални имат програми, при които може да пуснете специална програма за самопочистване и да сложите препрарат предварително или , ако пералнята няма програма за „Самопочистване“ да сложите препарат в чекмеджето и да я пуснете на градуси над 60 за час и половина за да може да взаймодейства препарата с отлглаганията.

С програмата се постига по-пълно почистване на барабана. След нейния край може да стартирате по-кратък режим на работа, чрез който да изплакнете напълно мръсотията във вътрешната част.

Не на последно място, появата на лоша миризма от пералнята се дължи и на филтъра. Доста често в него попадат цветоулавящи кърпички, използвани при пране или стелки от обувки и други предмети попаднали неволно там и непозволяват напълно източването на вода .