Безплатни акции от платформата Традинг 212

Стъпки, които следва да бъдат предприети за да получите безплатни акции

За да можете Вие и Вашият приятел да получите Наградни акции, първо трябва да споделите
своята промоционална връзка с Вашия приятел. След като Вашият приятел влезе в нашия
уебсайт чрез Вашата промоционална връзка, той трябва да регистрира акаунт при Нас. След
подаване на регистрацията ще считаме приятеля ви за ваш Реферал. Вашият приятел, сега

Реферал, също трябва да:

a. подаде формуляр за регистрация на Инвестиционен/ISA акаунт в Trading 212 за първи път;

b. бъде успешно приет и проверен от Нас, в съответствие с нашите изисквания за включване;

c. депозира сума, равна или по-голяма от минималната, посочена в нашите Условия и такси
(„Минимален депозит“) до 10 календарни дни след регистриране на акаунта.

В случай, че промоционалният линк не се зарежда или че Вашият приятел се е регистрирал
без да го използва, не е късно! Другият вариант е приятелят Ви да въведе Вашия идентификатор
на Референта в приложението веднага след като открие акаунта си и пак да участва в

Кампанията.
Моля, обърнете внимание, че ако някой Участник не е покрил или само частично е покрил
дадено изискване в настоящите Условия, не му се полага да получи никаква Наградни акции.

 

Искаш ли да получиш безплатни акции на стойност до 100 €?

Отвори Trading 212 Invest сметка през този линк и двамата ще получим безплатни акции.

https://www.trading212.com/invite/17rSscN7FB